Karijerno i poslovno savjetovalište za sve učesnike na tržištu rada

 

Pojedinacne usluge savjetovalista:

 1. Izrada biografije (CV-a)
 2. Izrada Motivacionog pisma
 3. Karijerno savjetovanje
  Podrazumjeva izradu i/ili reviziju CV-a, izradu i/ili reviziju Motivacionog pisma, pripremu za razgovor za posao, kako planirati profesionalnu karijeru
 4. Paket „Priprema za traženje posla“ 5 časova karijernog savjetovanja
  Kako uopšte tražiti i dobiti šansu za posao u današnja vremena, Izrada i/ili revizija CV-a, izrada i/ili revizija Motivacionog pisma, brojni praktični primjeri
 5. Paket „Prvo predstavljanje“ 4 časa karijernog savjetovanja
  Sve teme vezane za razgovor za posao i pregovaranje za platu i uslove rada. Niz praktičnih primjera i simulacija.
 6. Paket „Psihološko profilisanje i procjena trenutnih kompetencija“ 10 časova karijernog savjetovanja, podijeljeno u dva radna dana
  1. Izrada psihološkog profila polaznika,
  2. procjena trenutnih potencijala i kompetencija polaznika u skladu sa izraženim profesionalnim ciljem,
  3. obrada praktične situacije na osnovu želje klijenta, a tiče se određene profesionalne situacij

Na upit uz slobodan odabir tema od strane polaznika dostupne su usluge:

 1. Karijerno savjetovanje srednjoškolaca, studenata, nezaposlenih lica
  Slobodan odabir tema za savjetovanje od strane polaznika, koje zanimanje odabrati, na koji fakultet treba da se upišem, kako se izboriti za dobar posao, šta kada dobijem posao, kako dalje samostalno upravljati karijerom, kao i mnoge druge teme po izboru.
 2. Poslovno savjetovanje menadžera različitih nivoa (operativni, srednji i viši menadžment)
  Rješavanje raznih problema i situacija sa radnog mjesta koji nisu u domenu rješavanja poalznika. Tiče se prije svega problema pristupa vođenju i upravljanju različitim procesima i aktivnostima.
 3. Poslovno savjetovanje direktora i vlasnika organizacija
  Slobodan odabir tema za savjetovanje, a najčešće obuhvata pitanja u vezi upravljanja i izgradnje sistema rada u organizaciji, upravljanja procesom ljudskih resursa, pitanjima u vezi prodaje, izgradnje sistema nagrađivanja i sličnih tema.